Žhavící soustavy a startéry

8. 12. 2022
 
Nastalo zimní období, kdy nás nízké teploty povětšinou trápí při startování našich traktorů a malotraktorů. Jak si s tím poradit?
 
Nejdůležitější je zkontrolovat si stav elektrické startovací a žhavící soustavy. U strojů s dvoutaktním motorem je předžhavení velmi důležité, aby došlo k správnému zapálení směsi ve spalovacím prostoru motoru. Žhavící svíčka u těchto motorů bývá většinou našroubována do hlavy motoru.
 

Jak tuto soustavu zkontrolovat?

Nejdříve je nutné projít stav baterie a kabelů včetně tlačítka žhavení ke svíčce. Po sepnutí tlačítka žhavení (rozsvítí se kontrolka žhavení, je-li ve výbavě) prochází proud k žhavící svíčce (v těchto případech jsou svíčky tyčinkové) a ta se rozžhaví.
Kontrola se provádí vyjmutím a propojením obalu svíčky na kostru motoru (přívod proudu necháme zachovaný) a vizuální kontrolou, jestli se svíčka žhaví. Pokud ne, je třeba vyměnit za novou. V mnoha případech se doporučuje vzhledem ke stáří el. instalace (staré kabely a vypálené tlačítko) vyměnit celý systém.
 

Jak je to u traktorů s vířivou komůrkou paliva?

U traktorů s vířivou komůrkou paliva, tzv. předkomůrkou ( Zetor 25 A,K), je žhavící soustava odporová a zapojena do série. Svíčky, kontrolka žhavení a spirála v sání jsou vyrobeny z odporového drátu, kde při sepnutí el. proudu dochází k odporu a rozžhavení odporového drátu. Zde začíná  systém žhavení  procházet  dvoupolohovým spínačem žhavení a startu v jednom do žhavící spirály (kontrolka žhavení) a z té k hlavě motoru, kde jsou žhavící svíčky umístěny.

V sacím potrubí je povětšinou přidána topná spirála, která okruh žhavení ukončuje. Zde kontrola systému probíhá tím, že pokud se spirálová kontrolka žhavení nezbarvuje teplem do červena, znamená to, že je okruh přerušen. Došlo buď k přepálení spirály na svíčce, nebo k přepálení spirály v sacím potrubí. Též může být přepálená kontrolka žhavení. V tomto případě je nutné svíčky demontovat, zkontrolovat a nahradit za nové.

TIP!

Je dobré při výměně myslet na to, že soustava by měla mít stejný průřez odporového drátu (od kontrolky žhavení až po spirálu v sání) a to z důvodu správného odporu při žhavení. V případě nejistoty se doporučuje preventivně vyměnit obě svíčky a kontrolku žhavení zároveň. Jinak může docházet k stálé poruše a přepalování komponentů žhavení.

Při obou zde uvedených případech je také nutné mít v pořádku dobíjení a startér motoru. Při krátkých uhlíkách ve startéru dochází k napalování rotoru a stroj nejen hůře startuje, ale hlavně odebírá více proudu z baterie.
 
Při včasné kontrole a výměně drobností ušetříte nejen čas, ale hlavně mnoho starostí v nejméně vhodný okamžik.
TZ09800-A-(4-of-12)
Z254226.29-(35)
?>